BEZPŁATNY TRANSFER

Transfer trwa kilka min. I jest realizowany wygodnymi klimatyzowanymi samochodami.

ZAPRASZAMY
NA PRAWDZIWEGO BURGERA
do nowo otwartej restauracji
MrHamburger przy Parkingu 66

BEZPIECZNY PARKING

Monitoring

Oświetlenie

Ogrodzenie

Dozór

Ubezpieczenie

200 MIEJSC PARKINGOWYCH

Wszystkie miejsca parkingowe są na utwardzonej powierzchni, nowoczesna infrastruktura parkingowa (łańcuchy ,numeracja, szeroki drogi manewrowe).

TRANSFER Z MIEJSCA I DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Parking ‘66’ oferuje transport osób na Lotnisko Pyrzowice z miejsca zamieszkania jak również powrót z lotniska do miejsca zamieszkania.

ŁĄCZE INTERNETOWE

Na terenie parkingu dostępny jest Internet bezprzewodowy dla gości

PARKING CZYNNY 24h/dobę PRZEZ CAŁY ROK.

Regulamin

REGULAMIN  PARKINGU  ‘66’  PYRZOWICE
UL. TRANSPORTOWA 4

 1. Parking ‘66’jest parkingiem dozorowanym płatnym.
 2. Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca parkingowego.
 3. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego ‘Regulaminu’ i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 4. Parking jest czynny przez wszystkie dni w roku (24h/dobę).
 5. Wysokość opłaty parkingowej określa cennik ,który stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego ‘Regulaminu’
 6. Opłata za parkowanie jest uiszczana gotówką w dniu wjazdu na parking.
 7. Opłata parkingowa liczona jest za każdą kolejną rozpoczętą dobę postoju pojazdu.
 8. Nie zwracamy opłaty za parkowanie niewykorzystane lub krótsze od zarezerwowanego.
 9. Cennik i regulamin dostępne są do wglądu u obsługi parkingu i na stronie internetowej.
 10. Na miejscach parkingowych zabronione jest naprawianie ,mycie, odkurzanie ,wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.
 11. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia i palenia papierosów.
 12. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne ,żrące, wybuchowe oraz inne jeżeli znajdujący się w nich materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami PPOŻ oraz BHP.
 13. Na parkingu ,drogach dojazdowych i wewnętrznych obowiązują przepisy ustawy prawa o ruchu drogowym (Dz.U.z 2012r.poz.1137 z późniejszymi zmianami.
 14. Maksymalna  prędkość  poruszania się pojazdów na parkingu to 15km/h
 15. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się.Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni klient,również w stosunku do osób trzecich.
 16. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia własnego pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych  oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń .Za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu parking nie odpowiada.
 17. Klient ma obowiązek poinformować obsługę parkingu o uszkodzeniach w pojeździe najpóźniej w momencie wyjazdu samochodu z parkingu.
 18. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarządzającemu  oraz osobom trzecim na terenie parkingu.
 19. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania ,za które odpowiada osoba kierująca pojazdem ,należy natychmiast zgłosić obsłudze parkingu.
 20. Parking ‘66’ nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez korzystających z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.
 21. Obsługa parkingu nie zabiera kluczyków od samochodów pozostawionych na parkingu.
 22. Przy odbiorze auta na żądanie pracownika parkingu kierowca zobowiązany jest do okazania dowodu rejestracyjnego pojazdu.
 23. W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu ,próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez klienta dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego.
 24. Umowa korzystania z parkingu wygasa z chwilą opuszczenia parkingu przez pojazd.
 25. Wszelkie uwagi i roszczenia klient ma obowiązek zgłosić obsłudze przed opuszczeniem parkingu.
 26. Rezerwację można odwołać max. na 24h przed planowanym przybyciem.

ZAPRASZAMY  NA  NASZ  PARKING!